Nieuwe wedstrijdvormen

Vanaf Seizoen 2018/’19 veranderen de wedstrijdvormen voor onderstaande categorieën.

Bekijk ook de andere documenten:

De KNVB stimuleert verenigingen om aankomend seizoen een zo veel mogelijk mee te doen aan de geboortejaarscompetitie. Dit betekent rekening houden met de leeftijden en hier de teamindelingen op aan passen. Een veel gehoord weerwoord was dat alleen grote verenigingen dit konden en de reisafstand te groot was.

Ze hebben op basis van de huidige aantallen in Sportlink (excl. meisjes) een uitdraai gemaakt op basis waarvan aankomend seizoen een teamindeling kan worden gemaakt (het is dus een indicatie). Zoals je ziet kunnen een heel aantal verenigingen een teamindeling met even aantallen maken o8, o10 en o12. De KNVB stimuleert ons om samen met andere verenigingen dit op te pakken. Hierbij kunnen spelers dispensatie krijgen:

Bij 6 tegen 6 wordt per team 1 dispensatie verleend (excl. hoofdklasse en eerste klasse). Bij 8 tegen 8 zijn dat 2 en bij 11 tegen 11 mogen dat er 3 zijn. Meisjes die in een jongensteam uitkomen mogen één jaar ouder zijn dan de leeftijdscategorie waarin de jongens uitkomen.

Volg ons op Facebook