De flexibele winterstop voor A-Cat (015-1, O19-1; SVO 1 en SVO 2)

De flexibele winterstop is de periode van 9 januari t/m 10 maart waarin je als team uit de A-categorie veldvoetbal de mogelijkheid hebt zelf je wedstrijden voor- of achteruit te verplaatsen. Zo kan je als team zelf de start van de tweede seizoenshelft bepalen en handig inspelen op eventuele vakanties, trainingskampen of bijvoorbeeld carnaval.

Met de animatie hieronder ben je helemaal op de hoogte over de gang van zaken van de flexibele winterstop.

https://www.youtube.com/watch?v=VLjJPBm9In0&t=2s

Volg ons op Facebook