Piet van den Broek overleden

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerd Lid

Piet van den Broek 

Wij wensen Thea, Job, Gijs en verdere familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. 

Bestuur en leden R.K.S.V.O.

Volg ons op Facebook