Proefperiode overdracht onderhoud aan RKSVO van start

Op donderdag 19 april werd een overeenkomst tussen de gemeente Nederweert en RKSVO ondertekend voor de onderhoudsoverdracht aan de voetbalvereniging. Namens de gemeente gebeurt dit door burgemeester Evers in het bijzijn van verantwoordelijk wethouder Geraats. Door RKSVO gebeurt dit door het voltallige dagelijks bestuur.

In navolging van de succesvolle onderhoudsoverdracht aan de voetbalvereniging Eindse Boys uit Nederweert-Eind zijn in 2017 ook met voetbalvereniging RKSVO uit Ospel gesprekken gestart om te komen tot een proefperiode waarin het onderhoud van het sportcomplex Houwakker wordt overgedragen aan RKSVO. De proefperiode duurt van 2018 t/m 2021. Als de proef succesvol verloopt, wordt ook met RKSVO een definitieve overeenkomst gesloten.

De overdracht van het onderhoud betreft het wekelijks maaien van de grasvlakten, het groot onderhoud van de velden, het groenonderhoud om de velden en om de afrastering en het onderhouden van de bomen. Het onderhoud van de kleed/clubaccommodatie, de tribune en de bergingen was al in handen van de vereniging.

Uitgangspunt
Overdracht van het onderhoud moet voor beide partijen een meerwaarde opleveren. Dat is het uitgangspunt van de gemeenteraad en waarmee in de gesprekken met RKSVO rekening is gehouden. Voor de vereniging betekent dit dat men de periode waarin onderhoud wordt gepleegd, zelf kan bepalen. Daardoor kan men ook in de zomermaanden activiteiten op het complex organiseren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de grasmat. Voor de gemeente betekent het minder inzet van mankracht en een kleine besparing op de onderhoudskosten.

De foto van nu
Eerst is met RKSVO afgesproken dat de omstandigheden waaronder de overdracht van onderhoud plaatsvindt, goed moeten zijn. Er is een goede “0”-situatie gerealiseerd. Eventueel achterstallig onderhoud is weggewerkt. Vervolgens is aan de hand van foto’s de feitelijke nu-situatie vastgelegd. Via één of méér tussentijdse evaluaties worden de resultaten van de proefperiode beoordeeld. De foto’s maken onderdeel uit van de overeenkomst.

Investeringen
Voor het verrichten van het totale onderhoud krijgt RKSVO jaarlijks een onderhoudsbedrag van de gemeente. Bovendien ontvangt RKSVO van de gemeente een bijdrage in de kosten van een automatische beregeningsinstallatie voor de wedstrijdvelden. Ook in de kosten van een robotmaaier krijgt RKSVO een bijdrage van de gemeente. De gemeente waardeert het erg als verenigingen zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor het totale onderhoud. In de veronderstelling dat na de proefperiode uiteindelijk een definitieve afspraak met RKSVO gemaakt kan worden voor de totale overdracht van het onderhoud, krijgt de vereniging nu al 50% van een waarderingsbijdrage. Basis voor die waarderingsbijdrage is wat de vereniging jaarlijks aan huur moet betalen aan de gemeente.

Bron: https://www.nederweert24.nl/2018/04/19/proefperiode-overdracht-onderhoud-aan-rksvo-van-start/ 

Volg ons op Facebook