Wist je dat...

... het nieuwe seizoen inmiddels weer begonnen is?

... er bij de seniorenteams inmiddels (19-10-2018) in totaal 34 wedstrijden gespeeld zijn, waarvan er 21 zijn gewonnen (62%) en maar 1 wedstrijd gelijk (RKSVO 2)?

... dit seizoen dezelfde startdatum en einddatum heeft als vorig seizoen?

... de velden er zo-groen-als-gras bij liggen, omdat de sproei installaties net op tijd (dit voorjaar) zijn geïnstalleerd? 

... de trainingsvelden 3 en 4 er nog steeds goed bij liggen, daar waar ze in voorgaande rond deze tijd al bijna niet meer bespeelbaar waren?

... we dit seizoen een uitbreiding van voetbal.nl gaan door voeren specifiek voor RKSVO?

... we op eenvoudige wijze kunnen laten weten of een wedstrijd of een training is afgelast?

... we daarna op een scherm in de kantine meer aan informatievoorziening gaan doen en we op die manier uiteindelijk ook extra reclame inkomsten kunnen gaan genereren?

.... er diverse nieuwe activiteiten zijn toegevoegd aan de kalender?

... je zelf ook "Wist-je-datjes" kunt opsturen naar redactie@rksvo.nl ? Deze na goedkeuring worden geplaatst in de "Wist je dat-rubriek" op de RKSVO-site?

Volg ons op Facebook