Algemene ledenvergadering RKSVO druk bezocht. Ruim 110 leden waren hierbij aanwezig. Bestuur legt hierbij verantwoording af aan de leden. Binnen het uur werd de agenda doorgenomen en verantwoording afgelegd over de gang van zaken bij RKSVO.
Op het eind werden Wil Douven en Frits de Wit wegens vele verdiensten voor RKSVO tot erelid benoemd.