Skip to content

Vertrouwenscommissie

Direct naar

Vertrouwenscommissie

RKSVO wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en waar iedereen zich in een veilige omgeving thuisvoelt. Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Helaas komen dit soort negatieve gedragingen soms toch voor en dan zijn er verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan. Soms kunnen de negatieve ervaringen worden besproken met een leider, een trainer, een coördinator, of een bestuurslid van de club. Soms blijkt die stap te groot omdat het onderwerp gevoelig ligt. Of men wil de situatie liever eerst even met een neutraal persoon bespreken. In die situaties kan iedereen terecht bij de onafhankelijke Vertrouwenscommissie van RKSVO. Op tijd een probleem bespreekbaar maken kan escalatie voorkomen. Daar maakt de Vertrouwenscommissie graag tijd voor

De leden van de Vertrouwenscommissie zijn het eerste aanspreekpunt voor iedereen die op de vereniging te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of ander ongewenst gedrag. De Vertrouwenscommissie is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de bekend is binnen de vereniging. De leden van de Vertrouwenscommissie luisteren naar je verhaal, denken samen met je na over de te nemen stappen en kunnen je verder helpen. De Vertrouwenscommissie zal altijd vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscommissie plaatsvinden.

De Vertrouwenscommissie van RKSVO bestaat uit:

  • Wilbert Sluiter
  • Tiny Jonkers
  • Jos de Bruin

De contactgegevens van de leden van de Vertrouwenscommissie staan op https://www.rksvo.nl/bestuur-en-commissies/