Het bestuur heeft besloten de contributie 2022/2023 niet aan te passen.

De contributie voor de seniorenleden en jeugdleden die spelend actief zijn (maar geen vrijwilliger) zal respectievelijk € 162,00 en € 115,00 blijven.

In het seizoen 19/20 vastgestelde contributiebeleid zal een vrijwilliger die zelf niet voetballend actief is, in het nieuwe seizoen geen € 81,00 betalen, maar een bijdrage leveren van € 25,00. Deze € 25,00 is bedoeld voor het lidmaatschap van de KNVB en de verzekering die de voetbalclub afsluit voor iedere vrijwilliger. Vrijwilligers die tijd en energie steken in de club willen we zo tegemoetkomen.

Vrijwilligers die ook voetballend actief zijn, zullen 50% van de contributie blijven betalen en behouden zo hun korting van 50% op het lidmaatschap. Dit betekent dat zij in het nieuwe seizoen € 81,00 blijven betalen. Jeugdleden die ook vrijwilliger zijn, behouden ook hun korting van 50% op de contributie en blijven in het nieuw seizoen € 57,50 betalen.

Verenigingsleden (steunende leden) betalen 50% van de contributie dus € 81,00 voor senioren en € 57,50 voor jeugdleden.

De automatische incasso zal plaatsvinden op begin augustus 2022.