Beste leden en vrijwilligers van RKSVO,
Zoals wellicht bekend bij jullie zal KinderVakantieWerk Nederweert haar jaarlijkse
kindervakantieweek houden op en nabij het gebouw en velden van RKSVO.
Zoals ieder jaar zijn wij afhankelijk van voldoende vrijwilligers om deze week tot een
succes te maken. Er zijn veel aanmeldingen van kinderen dit jaar en daarom hebben
we ook meer vrijwilligers nodig om de kinderen te begeleiden.
KinderVakantieWerk is van 12 tot en met 16 augustus 2024 in Ospel. Mocht je die
week zin en tijd hebben om ons bij te staan, ook al is dat maar een dag, dan ben je
van harte welkom! Wij zullen je met open armen ontvangen!
Tijden en voor welke zaken je ingezet zult worden krijg je van ons te horen nadat je
je hebt aangemeld. Alvast onze hartelijke dank.
Aanmelden kan via: kvwnederweert@gmail.com of via de website
htpps://kvwnederweert.nl
Bestuur KinderVakantieWerk Nederweert.