RKSVO heeft bij aanvang van de nieuwbouw een lotenlening uitgegeven. Vanaf oktober 2010 dient deze in 13 jaar te worden afgelost.

De 13e trekking en daarmee ook de laatste, is geweest op de algemene ledenvergadering van 20 oktober 2022.

De volgende loten zijn uitgeloot:

3, 5, 7, 13, 34, 47, 54, 60, 64, 68, 94, 95, 106, 108, 116, 122, 143, 193, 194, 225 en 251

RKSVO bedankt eenieder voor zijn of haar deelname. De lotenlening is met deze 13e trekking succesvol tot zijn einde gekomen.

Indien er nog vragen zijn over bovenstaande dan horen wij dit graag.

Bestuur RKSVO
penningmeester@rksvo.nl