Tijdens het jubileumweekend zijn Wil Douven en Frits de Wit door de leden voorgedragen als erelid van RKSVO. Op de algemene ledenvergadering van 26 oktober 2023 zijn zij officieel benoemd tot erelid van RKSVO. Vorige week zijn Wil en Frits vereeuwigd op het bord van de ereleden in de kantine.

Wil en Frits: nogmaals van harte gefeliciteerd!