Vorig jaar zijn we gestart met het traject om de statuten van RKSVO te vernieuwen. Deze waren hoognodig aan vervanging toe. De oude statuten komen namelijk nog uit 1979 en voldoen daarom niet helemaal meer aan de huidige wetten- en regels. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd, zoals de bestuursbevoegdheid (bijv. investeringen > €30.000,- en aansprakelijkheid van bestuursleden (financieel wanbeheer), stemverhouding binnen het bestuur, stemrecht van leden, elektronisch stemmen etc.

Het was een lang en juridisch traject waarbij we zijn ondersteund door onze sponsor Marlies de Bruijn (notaris) van Notariskantoor Nederweert. Tijdens de algemene ledenvergaderingen van 20 oktober en 3 november 2022 hebben de leden van RKSVO ingestemd met een wijziging van de statuten. Op 14 december zijn de statuten ondertekend door Hans van den Boom, Sergio Tramontin en Sander Moonen bij Notariskantoor Nederweert. Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet voor de toekomst van RKSVO.

We zijn Notariskantoor Nederweert dankbaar voor de begeleiding en de sponsoring in dit traject.

Bestuur RKSVO

Notariskantoor Nederweert: https://www.notariskantoornederweert.nl/