• Bij de vutters loopt een pilot met een elektrische zitmaaier, bosmaaier en bladblazer. De pilot bevalt positief. Daarom is goedkeuring gegeven aan de definitieve aanschaf van deze materialen. Er zitten ook beschermingsmaterialen, opladers, rugzakpakket en extra accu’s bij. Dit levert veel voordelen op:
  • Het scheelt fysiek werk. De elektrische apparatuur is veel lichter dan de oude apparatuur zware benzine/dieselmotoren.
  • De randen van de velden kunnen meteen gemaaid worden en hoeven niet achteraf met de bosmaaier nagelopen te worden.
  • Bladafval kan worden opgeruimd met de zitmaaier.
  • Velden kunnen als dat nodig is zelf gemaaid worden. Dit is een besparing op de jaarlijkse onderhoudskosten.
  • Werkzaamheden kunnen over de week verdeeld worden (flexibiliteit). Dus bij regen kan eventueel op een andere dag gemaaid worden. En er kan rekening gehouden worden met belijnen.
  • Het is de volgende stap in de verduurzaming van onze accommodatie.
 • Er is besloten om de contributie opnieuw niet te verhogen. We willen de kosten voor leden zo laag mogelijk houden en een betaalbare sportvereniging zijn. De laatste verhoging dateert zelfs al van vóór corona. Uiteraard is dit financieel verantwoord.
 • Het contract met de drankleverancier loopt op 31-12-2024 af. RKSVO is namens de zes verenigingen uit de inkoopcombinatie in gesprek met verschillende drankleveranciers. De uitkomsten worden in april besproken met de andere verenigingen. Vervolgens wordt gezamenlijk een keuze gemaakt.
 • RKSVO is door schutterij Sint Odillia benadert om veld 3 en 4 beschikbaar te stellen voor een schuttersfeest op 18 mei 2025. Wij helpen graag andere verenigingen en staan hier daarom positief tegenover.
 • De tv bij de garderobe wordt omgewisseld met de tv boven de wc’s. Op deze manier kunnen we weer tegelijkertijd voetbal en formule 1 kijken.

Nieuws uit de bestuurskamer

2024

Februari

 • De warmtepompen zijn geïnstalleerd. Om te voorkomen dat rondvliegende ballen de warmtepompen beschadigen wordt er een hekwerk geplaatst. Er wordt ook een klein hekwerkje geplaatst om de koelunit van de biertank te beveiligen.
 • RKSVO gaat in samenwerking met Stichting Hartslag voor Nederweert een basiscursus reanimatie organiseren. Met de juiste kennis kan bij hartcirculatieproblemen zo snel mogelijk gehandeld worden en kunnen levens worden gered. Het animo onder de leiders/vrijwilligers wordt nog gepeild. Het bestuur neemt op 21 april ook deel aan een reanimatiechallenge van Stichting Hartslag voor Nederweert.
 • We hebben proefmodellen ontvangen van een kledingleverancier. Er zijn enkele leden die in het proefmodel trainen. Niet alleen de prijs, maar ook de kwaliteit en de mening van de spelers zijn natuurlijk belangrijke aandachtspunten.
 • Marcel presenteert het concept-sponsorplan. Dit document vormt de beleidsmatige basis voor de sponsorcommissie. De samenvatting komt nog op de website te staan.
 • Er is goedkeuring gegeven om LED-verlichting aan te schaffen op veld 3 en 4. De twee afgekeurde lichtmasten worden ook meteen vervangen.
 • Op veld 1 en het F-veldje is de LED-verlichting al gerealiseerd. De kwaliteit van de verlichting is enorm toegenomen. Dit blijkt uit de lux-meting die is uitgevoerd na de installatie. Hieruit blijkt dat de lux-waarde ongeveer 4 keer is toegenomen (van 50 naar 200 lux).
 • Plastic bekers zijn vanaf 1-1-2024 niet meer toegestaan als ze niet gerecycled worden. Daarom zijn herbruikbare hardcupbekers besteld zodat er op het terras en in de kleedlokalen evengoed een natje gedronken kan worden.

Januari

– Het scorebord gaat te vaak kapot en is na 22 jaar eigenlijk aan vervanging toe. Er zijn verschillende bedrijven benaderd. We zijn nu in gesprek met een bedrijf om het bord te vervangen zodat de (hopelijk) positieve wedstrijdstanden direct zichtbaar zijn voor iedereen die het sportpark betreedt.

– Het bestuur digitaliseert steeds verder. De jaaragenda is nu ook opgenomen in Office365. In de jaaragenda staan de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie, de teamsindelingen, inschrijvingen bij de KNVB, de jaarvergadering etc. Op deze manier kunnen we op tijd alles inplannen en organiseren.

– Op zaterdag 13 januari zijn de laatste werkzaamheden van de warmwatervoorziening afgerond. Dit betekent dat we bijna helemaal van het gas af zijn!

– Op maandag 15 januari zijn de eerste LED-lampen gehangen op het hoofdveld. De lichtkwaliteit gaat daarmee ver omhoog. En daarmee zetten we de volgende stap in de verduurzaming van ons sportpark.

– De penningmeester presenteert de halfjaarcijfers. Die zien er goed uit.

– De prijzen van eten en drinken zijn opnieuw gestegen. Er is besloten om de prijzen vooralsnog niet verder te verhogen. De prijzen zijn namelijk al op 1 oktober 2023 verhoogd. Als de prijzen nog verder stijgen dan wordt dit opnieuw bekeken.

– De bundelactie van de munten wordt aangepast naar 40 bonnen voor 76,- euro.

– Hans en Frank hebben een cheque van 7500,- euro van de Rabobank in ontvangst genomen voor de verduurzaming van RKSVO. Daarnaast heeft Zuidenwind toegezegd een mooi bedrag te subsidiëren, waarover later meer.

– De tenues zijn aan vervanging toe. Sommige tenues zijn zelfs al 15 jaar oud. De eerste gesprekken met leveranciers zijn gestart en we zijn in afwachting van offertes.

– Er is besloten dat kandidaat-ereleden kunnen worden voorgedragen door de leden. Het bestuur beslist of het kandidaat-erelid voorgedragen kan worden voor een officiële benoeming in de Algemene Ledenvergadering. Dit wordt alleen gedaan tijdens jubileumjaren (behalve bij uitzonderlijke gevalen waar veel draagvlak voor is).

2023

December 2023 

 • De Rabobank heeft toegezegd een mooi bedrag te sponsoren voor de verduurzaming van onze accommodatie. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee! Op 10 januari 2024 kunnen we de cheque officieel in ontvangst nemen. 
 • Chesron Geuns heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen als trainer van RKSVO 1. Wij bedanken Chesron voor zijn inzet tot nu toe en we wensen hem heel veel succes met het vinden van een nieuwe uitdaging. Ondertussen zoekt de technische commissie naar een opvolger. 
 • Er is goedkeuring gegeven voor de aanschaf van een palletwagen. Hiermee kunnen zware spullen zoals het springkussen gemakkelijker verplaatst worden. 
 • Er is een nieuwe belijningsmachine aangeschaft. De vorige belijningsmachine was vaak kapot, dus hoog tijd voor een nieuwe! 
 • Op 19 december 2023 begint Kessels Installatie met de vervanging van de warmwaterinstallatie en de verwarming. In de week van 8 t/m 12 januari 2024 worden de werkzaamheden afgerond en kan er tijdelijk niet worden gedoucht. 
 • We zijn hard op zoek naar kassadames. De entree is een goede inkomstenbron voor de club. Daarom is het belangrijk dat we voldoende kassadames hebben. Heb jij zin om te helpen als kassadame? Meld je bij Hans van den Boom via voorzitter@rksvo.nl of trek hem persoonlijk aan de jas. 

November 2023

 • De jaarvergadering is druk bezocht en is positief ervaren. Sergio, Frank en Patrick zijn afgetreden als bestuurslid en Ellen en Marcel zijn toegetreden tot het bestuur.
 • Volgens de statuten moet het bestuur in de eerstvolgende vergadering de nieuwe bestuursfuncties vaststellen. Het bestuur heeft de indeling op 9 november 2023 als volgt vastgesteld:
  • Hans van den Boom = voorzitter
  • Sander Moonen = secretaris
  • Erwin Pijnenburg = penningmeester
  • Marcel Creemers = voorzitter sponsorcommissie
  • Ellen Keulen = voorzitter jeugdcommissie en activiteitencommissie
  • Mark Janssen = voorzitter technische commissie
  • Dante Tramontin = voorzitter accommodatie
  • Angelique Hekers = voorzitter facilitaire commissie
 • Tijdens de drukbezochte jaarvergadering is het etiket + naam van het jubileumbier van RKSVO gepresenteerd. Uit de vele inzendingen is uiteindelijk de naam; Aangeschote Hands als winnaar uit de bus gekomen. Deze naam was ingestuurd door Rob Poels.
 • Frits de Wit en Wil Douven zijn tijdens het jubileumweekend voorgedragen als erelid van RKSVO. Tijdens de algemene ledenvergadering zijn zij door door de leden officieel benoemd als erelid van RKSVO. Beide heren: van harte gefeliciteerd!
 • We zijn nog steeds opzoek naar een voorzitter van de kantinecommissie en algemene bestuursleden. Dus mocht je interesse hebben dan trek één van de bestuursleden aan de jas. Vele handjes maken licht werk!
 • Veiligheid op- en rondom het sportpark is een belangrijk onderwerp. Het is onveilig om tijdens de donkere dagen de weg over te steken. Daarom speelt de jongste jeugd niet snel aan de overkant. We zijn al een poosje met de gemeente in overleg om veld 3 en 4 te verplaatsen naar de “goede kant van de weg”. Dit plan ligt er al 20 jaar, maar is nu opnieuw uit de kast getrokken. Veld 3 en 4 kan dan benut worden voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld woningbouw.
 • Op 19 november en 3 december wordt er voor de gouden sponsoren van het jubileumweekend een borrel & bites georganiseerd bij de wedstrijden van RKSVO 1.
 • Er worden 10 stoffen stoelen uit de kantine vervangen. Deze worden betaald door een sponsor uit Tiel.
 • Het is een onderwerp wat al 20 jaar niet meer is voorgekomen, maar nog altijd veel tongen losmaakt. Spannende zondagmiddagen. Het is eigenlijk al jaren een ongeschreven regel bij de senioren, maar niemand weet precies wat er ooit is afgesproken. Krijgen de senioren een vat bier als ieder team gewonnen heeft? Om onduidelijkheid weg te nemen heeft het bestuur besloten dat één vat wordt gegeven als alle teams gewonnen hebben en alle teams gespeeld hebben. Er mag één team uitvallen (1 joker).

Oktober 2023

 • RKSVO heeft graag een goede band met de buren en houdt deze band ook graag in stand. Daarom worden de directe omwonenden van RKSVO jaarlijks uitgenodigd voor een kopje koffie en een stukje vlaai. Belangrijke zaken zoals het onderhoud van de groenstrook, ballen die over de hekken vliegen en de samenwerking worden o.a. besproken.
 • Er wordt een aparte avond georganiseerd voor het jubileumbier te introduceren bij de leden. Deze vindt plaats op 1 december 2023 in de kantine. De uitnodiging volgt nog.
 • Het financiële jaarverslag wordt gepresenteerd door Erwin zodat het bestuur ook goed geinformeerd is voordat de overige leden worden geinformeerd tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 • We zijn ook nog volop in gesprek met overheidsintanties om een gedeelte van de kosten van de verduurzaming vergoed te krijgen. Het gaat om grote subsidiebedragen dus het verloopt allemaal niet heel snel. Maar we houden hoop op een mooi subsidiebedrag. De kosten zijn namelijk immens voor RKSVO-begrippen.
 • De opblaasbare springkussens worden goed gebruikt door de jeugd. Er worden afspraken gemaakt wie ze klaarzet en wie ze opruimt.
 • De belijningsmachine is alweer kapot. Er wordt gediscussierd over vervangen of vernieuwen. Uiteindelijk is gekozen om de machine te vernieuwen.
 • De warmwatervoorziening wordt op 8 januari 2024 geinstalleerd. Dus hopelijk hebben we dan weer een lekker warme douche na de training of wedstrijd. Langzaamaan komen we stapje voor stapje bij een duurzaam RKSVO!
 • De masten van de veldverlichting zijn gekeurd. Twee masten zijn snel aan vervanging toe i.v.m. roest. Deze worden nader bekeken door een professioneel bedrijf.

September 2023

 • Vrijwilligers zijn onmisbaar. Het is goed om af en toe de thermometer in de club te steken en te peilen hoe de vrijwilligers denken over onze mooie club. Daarom is er een enquête uitgezet bijde vrijwilligers van RKSVO. Bas Poels presenteert de resultaten. De leden krijgen tijdens de ledenvergadering de uitkomsten te zien. De acties worden snel opgepakt.
 • Er wordt goedkeuring gegeven voor het realiseren van wieletjes onder de grote doelen.
 • De begroting van voetbalkamp is goedgekeurd.
 • Erwin praat het bestuur weer kort bij over de stand van zaken van de verduurzaming.
 • De meeste leden hebben de contributie betaald. Degene die nog niet hebben betaald worden nog persoonlijk benaderd.
 • Tijdens de zomerstop heeft de bliksem ingeslagen op de club. De schade is aanzienlijk. Diverse aparaten en installaties zijn defect. De schade is gemeld bij Interpolis.
 • Alle prijzen stijgen. Zo ook de prijs van het eten en drinken. Daarom zijn we helaas genoodzaakt om de prijzen in de kantine per 1 oktober 2023 te verhogen. Eén consumptiebon kost vanaf dan 2,20.
 • De accommodatiecommissie is gestart met het maken van een onderhoudsplan. Dante presenteert de eerste opzet.
 • RKSVO is als partnerclub van het jaar uitgenodigd voor VVV-NAC. Er gaan 78 leden mee.

Augustus 2023

 • Het scorebord is tijdens de zomerstop gerepareerd. Alle 1000 dode vliegen zijn verwijderd zodat het scorebord hopelijk weer jaren vooruit kan.
 • Er wordt kort teruggeblikt op het voetbalkamp. Ook dit jaar was voetbalkamp weer een daverend succes. Complimenten voor de organisatie! Toch wordt alweer gestart met de voorbereidingen voor voetbalkamp 2024. Dit jaar vertrekken wij op maandag 8 juli 2024 en komen we terug op vrijdag 12 juli 2024. Dit is de eerste week van de zomervakantie.
 • Op verzoek van sponsor Martin Meijsen is de naam van de tribune bij RKSVO gewijzigd in “Ger Verheijen tribune”.Dit om de herinnering aan Ger Verheijen te houden. RKSVO waardeert dit en zij hebben dit naambord in de zomerstop in het bijzijn van de familie Verheijen en Martin en Moniek Meijsen onthuld.
 • De techniek verandert. Dus het bestuur moet ook veranderen. Er wordt afscheid genomen van dropbox en alles wordt nu bijgehouden in Onedrive.
 • Er is akkoord gegeven op de ledverlichting. De realisatie van het warmwatersysteem vindt plaats in de winterstop (december-januari 2023).
 • Het seizoen 2022-2023 is afgesloten met een positief resultaat. De laatste cijfers van het jubileumweekend worden nog doorgenomen.

2020 - 2021

Mei-Juni 2021

Langzaam maar zeker krabbelen we uit een veelste lang geduurde winterslaap! Wij zijn blij dat we weer beleving op de club zien en zijn trots op het enthousiasme van al onze vrijwilligers!

 • Voetbakamp
  Bestuur vindt het voetbalkamp een belangrijke activiteit voor de club. Dit jaar vindt deze plaats in Hunsel. Er wordt door de organisatoren een presentatie gegeven. Bestuur wenst de organisatie veel succes met de voorbereiding.
 • Warmwater voorziening
  Bestuur geeft goedkeuring om een tijdelijke warmwater voorziening te plaatsen tbv. de douches. Hopelijk kunnen we zo de tijd overbruggen om geen overhaaste beslissingen te nemen tijdens de verduurzaming.
 • Nieuwe vloer in de bestuurskamer
  Sanitair & Tegelcentrum Weert sponsort de nieuwe vloer in de bestuurskamer volledig! Als RKSVO zijn wij hier heel dankbaar voor. De vloer zal door onze eigen vrijwilligers gelegd worden.
 • Onderhoud velden
  Elco gaat onderhoud plegen aan de velden van RKSVO. Ze hebben de velden al geinventariseerd. De velden 3 en 4 hebben de status slecht gekregen en veld 1 en 2 de status redelijk. Veld 3+4 zijn 10 weken niet bespeelbaar na start onderhoud en veld 1+2 8 weken.
 • Veiligheid RKSVO
  In maart hebben wij gesproken over de veiligheid van materialen en gereedschappen. Als volgende actie heeft Arjan van de Vossenberg; Tools & Service onze materialen/gereedschappen gekeurd. Waar nodig zijn er aanpassingen/vervangingen gedaan. Er wordt in okt/nov een toolboxmeeting gepland. Deze staat in het teken van; hoe omgaan met gereedschappen. Zo willen wij optimale veiligheid proberen te creëren voor onze vrijwilligers!
 • Kleedlokalen/veld indeling ook digitaal
  Voor komend seizoen zal de kleedlokalen/veldindeling ook digitaal te bekijken zijn op de voetbal app. Zo kunnen tegenstanders en / of eigen leden thuis al het lokaal bekijken. Daarnaast komt er onder in de gang ook monitor te hangen waar ook de indeling op te bekijken is.
 • Nieuwe wedstrijdsecretaris
  Peter van Keulen heeft jaren voor ons als wedstrijdsecretaris gefungeerd. Ook hier doet Peter een stapje terug. Wij hopen dat onze nieuwe wedstrijdsecretaris; Stefan Kanters deze functie net zo georganiseerd zal invullen als dat Peter dat jaren gedaan heeft. Michiel van de Voort is bereidt gevonden om als Stefan zijn back-up te fungeren.
 • Geluidsinstallatie RKSVO
  De geluidsinstallatie is defect. Er gaat nu geinventariseerd worden wat er kapot is en of dit te repareren is. Het is voor ons als club raadzaam om een werkende geluidsinstallatie te hebben zowel binnen als buiten ivm diverse activiteiten.
 • Vernieuwing kantine meubilair
  Doordat we het afgelopen jaar tegen diverse (onvoorziene) kosten zijn komen te staan. Gaan we de optie bekijken om de huidige indeling te her gebruiken/op te pimpen. Er worden verschillende mogelijkheden bekeken om zaken te hergebruiken. Onze vutters gaan hiermee aan de slag.

Maart – April 2021

Corona houdt ook deze periode RKSVO in zijn greep. We hopen op betere tijden met onze leden!

 •  Vacature penningmeesterschap; Hiervoor is Erwin Pijnenburg bereidt gevonden. Erwin zal de komende periode gebruiken om met Antoine Hekers mee te lopen. Mocht het voor beide partijen een succes zijn dan zal Erwin zich kandidaat stellen als bestuurslid tijdens de algemene ledenvergadering.
 • Aanschaf tribunes; Voor veld 2 worden er tribunes aangeschaft. Deze zijn 2e hands en worden door onze vutters opgeknapt. Dankjewel daarvoor! Met deze tribunes zijn onze talenten op veld 2 ook aan te moedigen vanaf een zitplek.
 • Veiligheid van leden/vrijwilligers RKSVO; Als bestuur staat veiligheid hoog in het vaandel. De komende periode gaan we inventariseren hoe de veiligheid van de kantine in elkaar zit en of deze voldoende is. Dit zelfde gebeurd ook met de materialen/gereedschappen die buiten worden gebruikt.
 • Invulling nieuwe Technische commissie; Voor volgend seizoen is de ‘nieuwe’ opzet TC gevuld. Maikel van Moorsel zal de functie hoofdjeugdopleidingen invullen, Patrick de Wit zal de functie manager A selectie vervullen, Paul Peeters wordt Coördinator lagere elftallen. De voorzitter van deze commissie komt vanuit het bestuur. Mark Janssen is kandidaat om deze commissie te gaan leiden. Officieel zal hij deze functie vervullen na goedkeuring tijdens de algemene ledenvergadering.
 • Vanuit de KNVB wordt er een pilot gegeven mbt. een bestuurscoach. Deze wordt gesubsidieerd vanuit de KNVB. Wij als ‘nieuw’ bestuur denken dat het nooit verkeerd is om iemand met deze expertise te laten mee kijken. Tijdens de vergadering van april sluit deze bestuurscoach aan.
 • Peter van Keulen gaat langzaam een stapje terug doen. Peter heeft jarenlang de beregening voor RKSVO verzorgt. Waar wij heel erg dankbaar voor zijn. Gelukkig is deze taak overgenomen door een aantal fanatieke leden. Ons beregeningsgroepje bestaat nu uit; Wim van Rooijen, Niek van den Boom, Stefan Kanters en Frits Slaats.
 • De accommodatie heeft nog veel last van de defecte warmwater-installatie. Daarnaast moeten er afwegingen gemaakt worden mbt. de duurzaamheidsplannen die we hebben. Er zijn verschillende firma’s uitgenodigd om de installatie te inventariseren. Ivm subsidie vanuit het rijk speelt Huis van Sport hier ook een groot belang in. 

Januari – Februari 2021

Als bestuur zijn wij het jaar 2021 actief gestart! Vanuit de KNVB zijn de competities geschrapt. Dit is natuurlijk een domper voor ons en jullie als voetballiefhebbers. Wij hopen dan ook van harte dat ook onze leden weer op termijn actief kunnen voetballen. Dat is waar wij als club naar verlangen!

 • Op de website is sinds kort een kopje vacature beschikbaar. Mochten wij als club een openstaande vacature hebben dan zullen wij hier de oproep hier plaatsen.
 • Enkele van het bestuur hebben de huidige technische structuur van de club in beeld gebracht. Er zijn interne maar ook externe gesprekken geweest en voetbalvisie is aan het licht gehouden. Concreet kwamen hier vragen uit; Is de structuur die gehanteerd wordt RKSVO-bestendig? Hoe loopt deze structuur? Werken we volgens een visie? Wat wil RKSVO; kijkend naar de toekomst. We hopen in het seizoen 2021-2022 met een ‘vernieuwing’ in deze structuur te starten. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren we jullie!
 • Enquête na aanleiding van het jubileumfeest in 2023 is door 133 mensen ingevuld! Dank voor ieder zijn input!
 • Op vrijdagavond 9 april 2021 (binnen de richtlijnen) willen we een kick-offavond met alle betrokkenen organiseren! Uitnodiging volgt nog.
 • De Pilot ‘veldonderhoud’ (privatisering) loopt richting zijn einde. Er volgen nu evaluatiegesprekken met bedrijven/gemeente om ervaringen/kosten te delen. Nav. deze gesprekken zullen wij als bestuur hier een beslissing over moeten gaan nemen.
 • Onze vutters zijn gestart met het merken van RKSVO eigendommen. Zo zijn alle materialen van RKSVO straks goed herkenbaar!
 • KNVB draait een pilot met een ‘bestuurscoach’ Nav. het volgen van een webinar door enkele leden van het bestuur, gaan wij als bestuur hier gebruik van maken. Deze zal bij de eerst volgende vergadering aansluiten en plaatsnemen in de reflectie stoel. Wij zijn leergierig en benieuwd naar haar bevindingen. 

December 2020

 • Duurzaamheidsproject;
  Een werkgroep is actief bezig om een werkplan op te stellen mbt. eventuele duurzaamheidsinvesteringen en wat hiervoor nodig is. Hiervoor wordt; interne kennis gebruikt, zusterverenigingen en externe adviseurs. De eerste lijnen zijn uitgezet en worden de komende tijd verder uitgewerkt. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitwerkingen hiervan. 
 • Beleidsplan 2020-2025;
  Het bestuur is bezig om het beleidsplan te actualiseren. Waar staan we nu en waar willen we naar toe met het oog op 2025. Er is gevraagd of iedere commissie 10 speerpunten wil aanleveren, die voor zijn of haar commissie belangrijk zijn. Om zo een beleidsplan voor de gehele club samen te stellen. 
 • Raboclubsupport;
  Uitslag is binnen en we ontvangen een mooi bedrag van €1074,- 
 • Tijdens de winterstop mag/wordt er doorgetraind. Natuurlijk waar het weer/veld het toelaat. Het bestuur vindt het belangrijk dat binnen alle maatregelen het voetbal gefaciliteerd blijft worden. Afgelopen maandag heeft er een verscherping plaatsgevonden. Deze zijn te lezen op de website.
 • Jubileumfeest;
  Er is een poll op de website verschenen en ook door vele al ingevuld. Om een nog beter beeld te krijgen; hoe we dit heugelijk feit gaan vieren in het jaar 2023. Wordt er een enquête rondgestuurd middels verschillende kanalen. Wanneer deze input binnen is, wordt alles samengevat en knopen doorgehakt. 

November 2020

 • Covid-19 zorgt voor een leegte op sportpark de Houwakker. De wedstrijden in competitieverband liggen stil en tevens zijn er op de accommodatie ook diverse beperkingen. Wij als bestuur zijn verheugd dat we binnen alle beperkingen evengoed trainingen/wedstrijden op clubverband kunnen aanbieden. We vinden het belangrijk om dit aanbod te blijven bieden en hopelijk kunnen we ergens in 2021 de competities hervatten. Voor nu complimenteren wij de wijze waarop hiermee omgegaan wordt door alle vrijwilligers en leden. Houdt dit vol..
 • Bestuur heeft besloten dat er een nieuwe bladblazer op accu zal worden aangeschaft. Deze is voor onze ‘vutters’  makkelijk hanteerbaar en in het kader van duurzaamheid; milieuvriendelijker.
 • Op 23 nov 2020 staat er weer een nieuwe bijeenkomst met de spelersraad gepland. Het bestuur is van mening dat er  maatstaven ontwikkeld moeten worden mbt. sancties tijdens incidenten. Hiervoor wordt een kader ontwikkeld in samenspraak met de spelersraad om een evenwichtig en gedegen besluit te nemen in de toekomst en hierin ook transparant te zijn.
 • Voetvolley toernooi gaat door! Er wordt nog gekeken naar een datum ect. maar hopelijk kan dit event in het voorjaar van 2021 plaats gaan vinden.
 • Jubilarissen; Ook dit jaar hebben we weer diverse jubilarissen binnen RKSVO. Ivm Corona zal de invulling wellicht aangepast worden. Maar de jubilarissen worden evengoed dit jaar nog benaderd.
 • Sander Moonen heeft aangegeven op zoek te gaan naar een opvolger mbt. de functie als Jeugdvoorzitter. Vrijwilligers die zich hiervoor beschikbaar willen stellen, mogen zich bij Sander melden; Jeugdvoorzitter@rksvo.nl

________________

Oktober 2020

 • Op de eerste bestuursvergadering na de jaarvergadering, is het nieuwe dagelijks bestuur gevormd. De openstaande vacatures zijn via een unanieme stemming gevuld;
  • Hans van den Boom – Voorzitter
  • Sergio Tramontin – Secretaris
  • Patrick de Wit – Vice-Voorzitter
  • Voor het penningmeesterschap staat er nog een vacature open.
 • Raad van Advies; Deze commissie is een ‘klankbord’ voor het zittende bestuur om te raadplegen bij tal van vraagstukken. Deze commissie bestaat uit; Jos de Bruin, Antoine Hekers, Johan de Bruin en Jack van Horen.
 • Voorstel is om de veld en kleedlokalenindeling te koppelen aan het programma Sportlink. Zo kan deze op afstand gevuld worden en is deze altijd actueel. Dit voorstel wordt aangenomen om te gaan realiseren. Hoe dit in beeld wordt gebracht, wordt nog vervolgd…..
 • Er is een spelersraad opgericht binnen RKSVO. Van ieder seniorenteam is er een afgevaardigden. Deze spelersraad komt een aantal keer per jaar samen. Er worden dan tal van zaken besproken om ook draagvlak te creëren binnen de vereniging.
 • Er is door de leden een voorstel gedaan om te kijken of het mogelijk is om een voetvolleytoernooi te organiseren ergens dit seizoen. De inschrijvingsgelden zouden dan ten goede komen aan het jeugdkamp. Dit vinden wij een top initiatief!  Wordt vervolgd….