Belangrijke wijziging contributiebeleid

Verschuiving van contributie binnen de leden ten gunste van de vrijwilligers 

Onlangs is er een overleg geweest om te bekijken hoe we het contributiebeleid van RKSVO kunnen aanpassen, waardoor vrijwilligers die zelf niet voetballen minder contributie hoeven bij te dragen dan tot nu toe het geval was.

De contributie voor de seniorenleden die spelend actief zijn (maar geen vrijwilliger) zal verhoogd worden met € 14,00, naar het bedrag van € 162,00 voor het seizoen 2019-2020. In deze € 14,00 is  de jaarlijkse verhoging verwerkt en daarnaast ook de gebruikelijke indexering. De contributie voor jeugdleden wordt verhoogd met € 4,00 (ook inclusief de gebruikelijke indexering).

In het nieuwe contributiebeleid zal een vrijwilliger die zelf niet voetballend actief is, in het nieuwe seizoen geen € 81,00 betalen, maar een bijdrage leveren van € 25,00. Deze € 25,00 is bedoeld voor het lidmaatschap van de KNVB en de verzekering welke de voetbalclub afsluit voor iedere vrijwilliger. Vrijwilligers die tijd en energie steken in de club willen we zo tegemoet komen.

Vrijwilligers die ook voetballend actief zijn, zullen 50% van de contributie blijven betalen en behouden zo hun korting van 50% op het lidmaatschap. Dit betekent dat zij in het nieuwe seizoen € 81,00 betalen. Jeugdleden die ook vrijwilliger zijn, behouden ook hun korting van 50% op de contributie en betalen in het nieuwe seizoen € 57,50.

De verschillen van komend seizoen en afgelopen seizoen zijn zichtbaar in het schema hieronder.

Het nieuwe contributiebeleid wordt voor het komende seizoen 2019-2020 actief en zal in de incasso van juli 2019 verwerkt zijn.

 

Contributie:

2018-2019

2019-2020

Senioren (spelend, bondsleden)

€ 148,00

€ 162,00

Senioren (vrijwilligers-spelend, verenigingsleden)

€ 74,00

€ 81,00

Vrijwilligers (niet spelend)

€ 74,00

€ 25,00

Jeugdleden (spelend)

€ 111,00

€ 115,00

Jeugdleiders (geboren na 1/1/2001)

€ 55,50

€ 57,50

 

 

Volg ons op Facebook