CONTRIBUTIE 2019/2020

Het bestuur heeft besloten de contributie 2019/2020 als volgt vast te stellen (is al eerder via een eerder nieuwsitem op de site geplaatst).

De contributie voor de seniorenleden en jeugdleden die spelend actief zijn (maar geen vrijwilliger) is respectievelijk verhoogd naar € 162,00 en € 115,00. 

In het nieuwe contributiebeleid zal een vrijwilliger die zelf niet voetballend actief is, in het nieuwe seizoen geen € 81,00 betalen, maar een bijdrage leveren van € 25,00. Deze € 25,00 is bedoeld voor het lidmaatschap van de KNVB en de verzekering welke de voetbalclub afsluit voor iedere vrijwilliger. Vrijwilligers die tijd en energie steken in de club willen we zo tegemoet komen.

Vrijwilligers die ook voetballend actief zijn, zullen 50% van de contributie blijven betalen en behouden zo hun korting van 50% op het lidmaatschap. Dit betekent dat zij in het nieuwe seizoen € 81,00 betalen. Jeugdleden die ook vrijwilliger zijn, behouden ook hun korting van 50% op de contributie en betalen in het nieuwe seizoen € 57,50.

De automatische incasso zal plaatsvinden op 29 juli 2019.

Diegenen die op 1 september 2019 de contributie nog niet hebben betaald worden uitgesloten van alle activiteiten.

Volg ons op Facebook