Opstarten trainingen

Vanaf 29 april is het weer toegestaan om onder voorwaarden te trainen. De maatregelen onderscheiden een drietal groepen waar de regelgeving anders voor is:

  • De groep t/m 12 jaar (Onder 12): Deze groep spelers mag weer gaan voetballen op de gebruikelijke manier. Dus geen 1,5 meter afstand, maar gewoon lekker spelen!
  • De groep van 13 t/m 18 jaar (Onder 13 t/m Onder 19 jaar): Deze leeftijdscategorie mag weer trainen op de vereniging. Zij moeten echter wel 1,5 meter afstand behouden tijdens de trainingen.
  • De groep van 19 jaar of ouder: Spelers van 19 jaar en ouder mogen niet meedoen. Ook niet als ze tijdens het begin van het seizoen nog 18 jaar waren.

In de bijlagen vinden jullie de algemene hygiëne richtlijnen en de specifieke richtlijnen voor de spelers en ouders. Deze zijn opgesteld door het NOC*NSF en nader gespecificeerd door de KNVB en de gemeente Nederweert.

Het nadrukkelijke verzoek om je te houden aan deze richtlijnen anders zijn we helaas genoodzaakt om te stoppen met voetballen.

We houden ons zoveel mogelijk vast aan de standaard trainingstijden. In sommige gevallen hebben we moeten schuiven met de trainingstijden om te voorkomen dat het op sommige momenten te druk wordt op de accommodatie. In de bijlage de trainingstijden en veldindeling.

Het verzoek om de kinderen zoveel mogelijk met de fiets te laten komen i.v.m. verkeersdrukte op de Houwakker. Kinderen die zelfstandig naar de club kunnen komen vragen we om zonder ouders te komen.

De teams die spelen op veld 1 en 2 kunnen de fiets parkeren in de fietsenstalling.

De teams die spelen op veld 3 en 4 (de overkant van de weg) kunnen de fiets parkeren op de verharding voor de parkeerplaats (voor de hoofdingang). Dit is met pylonnen aangegeven.

Volg ons op Facebook