Tijdens de druk bezocht Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2023 zijn Sergio Tramontin, Patrick de Wit en Frank Sampers afgetreden als bestuurslid.
Zij blijven gelukkig wel als vrijwilliger actief in andere functies bij RKSVO.

Ellen Keulen en Marcel Creemers zijn benoemd als nieuw bestuurslid.

Volgens de statuten moet het bestuur in de eerstvolgende ledenvergadering de nieuwe bestuursfuncties vaststellen. Het bestuur heeft de indeling op 9 november 2023 als volgt vastgesteld:

  • Hans van den Boom = voorzitter
  • Sander Moonen = secretaris
  • Erwin Pijnenburg = penningmeester
  • Marcel Creemers = voorzitter sponsorcommissie
  • Ellen Keulen = voorzitter jeugdcommissie en activiteitencommissie
  • Mark Janssen = voorzitter technische commissie
  • Dante Tramontin = voorzitter accommodatie
  • Angelique Hekers = voorzitter facilitaire commissie

Daarnaast zijn we nog altijd op zoek naar een voorzitter van de kantinecommissie en algemene bestuursleden.
Dus mocht je interesse hebben dan trek één van de bestuursleden aan de jas. Vele handjes maken licht werk!