Skip to content

Nieuws uit de bestuurskamer

2020 - 2021

Mei-Juni 2021

Langzaam maar zeker krabbelen we uit een veelste lang geduurde winterslaap! Wij zijn blij dat we weer beleving op de club zien en zijn trots op het enthousiasme van al onze vrijwilligers!

 • Voetbakamp
  Bestuur vindt het voetbalkamp een belangrijke activiteit voor de club. Dit jaar vindt deze plaats in Hunsel. Er wordt door de organisatoren een presentatie gegeven. Bestuur wenst de organisatie veel succes met de voorbereiding.
 • Warmwater voorziening
  Bestuur geeft goedkeuring om een tijdelijke warmwater voorziening te plaatsen tbv. de douches. Hopelijk kunnen we zo de tijd overbruggen om geen overhaaste beslissingen te nemen tijdens de verduurzaming.
 • Nieuwe vloer in de bestuurskamer
  Sanitair & Tegelcentrum Weert sponsort de nieuwe vloer in de bestuurskamer volledig! Als RKSVO zijn wij hier heel dankbaar voor. De vloer zal door onze eigen vrijwilligers gelegd worden.
 • Onderhoud velden
  Elco gaat onderhoud plegen aan de velden van RKSVO. Ze hebben de velden al geinventariseerd. De velden 3 en 4 hebben de status slecht gekregen en veld 1 en 2 de status redelijk. Veld 3+4 zijn 10 weken niet bespeelbaar na start onderhoud en veld 1+2 8 weken.
 • Veiligheid RKSVO
  In maart hebben wij gesproken over de veiligheid van materialen en gereedschappen. Als volgende actie heeft Arjan van de Vossenberg; Tools & Service onze materialen/gereedschappen gekeurd. Waar nodig zijn er aanpassingen/vervangingen gedaan. Er wordt in okt/nov een toolboxmeeting gepland. Deze staat in het teken van; hoe omgaan met gereedschappen. Zo willen wij optimale veiligheid proberen te creëren voor onze vrijwilligers!
 • Kleedlokalen/veld indeling ook digitaal
  Voor komend seizoen zal de kleedlokalen/veldindeling ook digitaal te bekijken zijn op de voetbal app. Zo kunnen tegenstanders en / of eigen leden thuis al het lokaal bekijken. Daarnaast komt er onder in de gang ook monitor te hangen waar ook de indeling op te bekijken is.
 • Nieuwe wedstrijdsecretaris
  Peter van Keulen heeft jaren voor ons als wedstrijdsecretaris gefungeerd. Ook hier doet Peter een stapje terug. Wij hopen dat onze nieuwe wedstrijdsecretaris; Stefan Kanters deze functie net zo georganiseerd zal invullen als dat Peter dat jaren gedaan heeft. Michiel van de Voort is bereidt gevonden om als Stefan zijn back-up te fungeren.
 • Geluidsinstallatie RKSVO
  De geluidsinstallatie is defect. Er gaat nu geinventariseerd worden wat er kapot is en of dit te repareren is. Het is voor ons als club raadzaam om een werkende geluidsinstallatie te hebben zowel binnen als buiten ivm diverse activiteiten.
 • Vernieuwing kantine meubilair
  Doordat we het afgelopen jaar tegen diverse (onvoorziene) kosten zijn komen te staan. Gaan we de optie bekijken om de huidige indeling te her gebruiken/op te pimpen. Er worden verschillende mogelijkheden bekeken om zaken te hergebruiken. Onze vutters gaan hiermee aan de slag.

Maart – April 2021

Corona houdt ook deze periode RKSVO in zijn greep. We hopen op betere tijden met onze leden!

 •  Vacature penningmeesterschap; Hiervoor is Erwin Pijnenburg bereidt gevonden. Erwin zal de komende periode gebruiken om met Antoine Hekers mee te lopen. Mocht het voor beide partijen een succes zijn dan zal Erwin zich kandidaat stellen als bestuurslid tijdens de algemene ledenvergadering.
 • Aanschaf tribunes; Voor veld 2 worden er tribunes aangeschaft. Deze zijn 2e hands en worden door onze vutters opgeknapt. Dankjewel daarvoor! Met deze tribunes zijn onze talenten op veld 2 ook aan te moedigen vanaf een zitplek.
 • Veiligheid van leden/vrijwilligers RKSVO; Als bestuur staat veiligheid hoog in het vaandel. De komende periode gaan we inventariseren hoe de veiligheid van de kantine in elkaar zit en of deze voldoende is. Dit zelfde gebeurd ook met de materialen/gereedschappen die buiten worden gebruikt.
 • Invulling nieuwe Technische commissie; Voor volgend seizoen is de ‘nieuwe’ opzet TC gevuld. Maikel van Moorsel zal de functie hoofdjeugdopleidingen invullen, Patrick de Wit zal de functie manager A selectie vervullen, Paul Peeters wordt Coördinator lagere elftallen. De voorzitter van deze commissie komt vanuit het bestuur. Mark Janssen is kandidaat om deze commissie te gaan leiden. Officieel zal hij deze functie vervullen na goedkeuring tijdens de algemene ledenvergadering.
 • Vanuit de KNVB wordt er een pilot gegeven mbt. een bestuurscoach. Deze wordt gesubsidieerd vanuit de KNVB. Wij als ‘nieuw’ bestuur denken dat het nooit verkeerd is om iemand met deze expertise te laten mee kijken. Tijdens de vergadering van april sluit deze bestuurscoach aan.
 • Peter van Keulen gaat langzaam een stapje terug doen. Peter heeft jarenlang de beregening voor RKSVO verzorgt. Waar wij heel erg dankbaar voor zijn. Gelukkig is deze taak overgenomen door een aantal fanatieke leden. Ons beregeningsgroepje bestaat nu uit; Wim van Rooijen, Niek van den Boom, Stefan Kanters en Frits Slaats.
 • De accommodatie heeft nog veel last van de defecte warmwater-installatie. Daarnaast moeten er afwegingen gemaakt worden mbt. de duurzaamheidsplannen die we hebben. Er zijn verschillende firma’s uitgenodigd om de installatie te inventariseren. Ivm subsidie vanuit het rijk speelt Huis van Sport hier ook een groot belang in. 

Januari – Februari 2021

Als bestuur zijn wij het jaar 2021 actief gestart! Vanuit de KNVB zijn de competities geschrapt. Dit is natuurlijk een domper voor ons en jullie als voetballiefhebbers. Wij hopen dan ook van harte dat ook onze leden weer op termijn actief kunnen voetballen. Dat is waar wij als club naar verlangen!

 • Op de website is sinds kort een kopje vacature beschikbaar. Mochten wij als club een openstaande vacature hebben dan zullen wij hier de oproep hier plaatsen.
 • Enkele van het bestuur hebben de huidige technische structuur van de club in beeld gebracht. Er zijn interne maar ook externe gesprekken geweest en voetbalvisie is aan het licht gehouden. Concreet kwamen hier vragen uit; Is de structuur die gehanteerd wordt RKSVO-bestendig? Hoe loopt deze structuur? Werken we volgens een visie? Wat wil RKSVO; kijkend naar de toekomst. We hopen in het seizoen 2021-2022 met een ‘vernieuwing’ in deze structuur te starten. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren we jullie!
 • Enquête na aanleiding van het jubileumfeest in 2023 is door 133 mensen ingevuld! Dank voor ieder zijn input!
 • Op vrijdagavond 9 april 2021 (binnen de richtlijnen) willen we een kick-offavond met alle betrokkenen organiseren! Uitnodiging volgt nog.
 • De Pilot ‘veldonderhoud’ (privatisering) loopt richting zijn einde. Er volgen nu evaluatiegesprekken met bedrijven/gemeente om ervaringen/kosten te delen. Nav. deze gesprekken zullen wij als bestuur hier een beslissing over moeten gaan nemen.
 • Onze vutters zijn gestart met het merken van RKSVO eigendommen. Zo zijn alle materialen van RKSVO straks goed herkenbaar!
 • KNVB draait een pilot met een ‘bestuurscoach’ Nav. het volgen van een webinar door enkele leden van het bestuur, gaan wij als bestuur hier gebruik van maken. Deze zal bij de eerst volgende vergadering aansluiten en plaatsnemen in de reflectie stoel. Wij zijn leergierig en benieuwd naar haar bevindingen. 

December 2020

 • Duurzaamheidsproject;
  Een werkgroep is actief bezig om een werkplan op te stellen mbt. eventuele duurzaamheidsinvesteringen en wat hiervoor nodig is. Hiervoor wordt; interne kennis gebruikt, zusterverenigingen en externe adviseurs. De eerste lijnen zijn uitgezet en worden de komende tijd verder uitgewerkt. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitwerkingen hiervan. 
 • Beleidsplan 2020-2025;
  Het bestuur is bezig om het beleidsplan te actualiseren. Waar staan we nu en waar willen we naar toe met het oog op 2025. Er is gevraagd of iedere commissie 10 speerpunten wil aanleveren, die voor zijn of haar commissie belangrijk zijn. Om zo een beleidsplan voor de gehele club samen te stellen. 
 • Raboclubsupport;
  Uitslag is binnen en we ontvangen een mooi bedrag van €1074,- 
 • Tijdens de winterstop mag/wordt er doorgetraind. Natuurlijk waar het weer/veld het toelaat. Het bestuur vindt het belangrijk dat binnen alle maatregelen het voetbal gefaciliteerd blijft worden. Afgelopen maandag heeft er een verscherping plaatsgevonden. Deze zijn te lezen op de website.
 • Jubileumfeest;
  Er is een poll op de website verschenen en ook door vele al ingevuld. Om een nog beter beeld te krijgen; hoe we dit heugelijk feit gaan vieren in het jaar 2023. Wordt er een enquête rondgestuurd middels verschillende kanalen. Wanneer deze input binnen is, wordt alles samengevat en knopen doorgehakt. 

November 2020

 • Covid-19 zorgt voor een leegte op sportpark de Houwakker. De wedstrijden in competitieverband liggen stil en tevens zijn er op de accommodatie ook diverse beperkingen. Wij als bestuur zijn verheugd dat we binnen alle beperkingen evengoed trainingen/wedstrijden op clubverband kunnen aanbieden. We vinden het belangrijk om dit aanbod te blijven bieden en hopelijk kunnen we ergens in 2021 de competities hervatten. Voor nu complimenteren wij de wijze waarop hiermee omgegaan wordt door alle vrijwilligers en leden. Houdt dit vol..
 • Bestuur heeft besloten dat er een nieuwe bladblazer op accu zal worden aangeschaft. Deze is voor onze ‘vutters’  makkelijk hanteerbaar en in het kader van duurzaamheid; milieuvriendelijker.
 • Op 23 nov 2020 staat er weer een nieuwe bijeenkomst met de spelersraad gepland. Het bestuur is van mening dat er  maatstaven ontwikkeld moeten worden mbt. sancties tijdens incidenten. Hiervoor wordt een kader ontwikkeld in samenspraak met de spelersraad om een evenwichtig en gedegen besluit te nemen in de toekomst en hierin ook transparant te zijn.
 • Voetvolley toernooi gaat door! Er wordt nog gekeken naar een datum ect. maar hopelijk kan dit event in het voorjaar van 2021 plaats gaan vinden.
 • Jubilarissen; Ook dit jaar hebben we weer diverse jubilarissen binnen RKSVO. Ivm Corona zal de invulling wellicht aangepast worden. Maar de jubilarissen worden evengoed dit jaar nog benaderd.
 • Sander Moonen heeft aangegeven op zoek te gaan naar een opvolger mbt. de functie als Jeugdvoorzitter. Vrijwilligers die zich hiervoor beschikbaar willen stellen, mogen zich bij Sander melden; Jeugdvoorzitter@rksvo.nl

________________

Oktober 2020

 • Op de eerste bestuursvergadering na de jaarvergadering, is het nieuwe dagelijks bestuur gevormd. De openstaande vacatures zijn via een unanieme stemming gevuld;
  • Hans van den Boom – Voorzitter
  • Sergio Tramontin – Secretaris
  • Patrick de Wit – Vice-Voorzitter
  • Voor het penningmeesterschap staat er nog een vacature open.
 • Raad van Advies; Deze commissie is een ‘klankbord’ voor het zittende bestuur om te raadplegen bij tal van vraagstukken. Deze commissie bestaat uit; Jos de Bruin, Antoine Hekers, Johan de Bruin en Jack van Horen.
 • Voorstel is om de veld en kleedlokalenindeling te koppelen aan het programma Sportlink. Zo kan deze op afstand gevuld worden en is deze altijd actueel. Dit voorstel wordt aangenomen om te gaan realiseren. Hoe dit in beeld wordt gebracht, wordt nog vervolgd…..
 • Er is een spelersraad opgericht binnen RKSVO. Van ieder seniorenteam is er een afgevaardigden. Deze spelersraad komt een aantal keer per jaar samen. Er worden dan tal van zaken besproken om ook draagvlak te creëren binnen de vereniging.
 • Er is door de leden een voorstel gedaan om te kijken of het mogelijk is om een voetvolleytoernooi te organiseren ergens dit seizoen. De inschrijvingsgelden zouden dan ten goede komen aan het jeugdkamp. Dit vinden wij een top initiatief!  Wordt vervolgd….