Nieuws uit de bestuurskamer 11-2016

Datum 24-11-2016

Plaatjesboek.
Plaatjesboek actie in samenwerking met de plaatselijke Coop winkel verloopt inmiddels naar volle
wederzijdse tevredenheid. Zaterdag 19-11-2016 van 12.00 uur – 17.00 uur wordt er een
Ruilbeurs georganiseerd in de kantine van RKSVO.
Bestuur dankt al haar leden, vrijwilligers, sponsoren en Henk Nabben van de Coop / Phicoop die       dit mogelijk hebben gemaakt.
 
Beleidsplan 2015-2020.
Momenteel wordt de laatste hand hieraan gelegd. Voorjaar 2017, wellicht eerder, hopen we dit
afgerond te hebben.
Bestuur bedankt al haar leden die hierin hun inzet tonen.
 
Rabobank Actie Samen Sterk.
Ook dit jaar weer hebben Rabobank-leden goed aan RKSVO gedacht. Een eervolle 9de plaats van
de in totaal meer dan 400 verenigingen / stichtingen is een super-resultaat.
Bestuur dankt de Sponsorcommissie o.l.v. Angelique Hekers, Activiteitencommissie o.l.v. Marga
Coumans, onze ICT-ers Wouter, Richard, Wim, Paul voor al hun inspanningen.
 
Oprichting Feestcommissie t.b.v. het 70-jarig bestaan van RKSVO per 01-03-2018.
Leden, vrijwilligers van RKSVO zullen worden benaderd om deel te nemen in de feestcommissie
die gevormd wordt ter voorbereiding, uitvoering van de feestelijke activiteiten t.b.v.
bovenstaande mijlpaal van de club.
 
Sponsoravond bij Sanitair- & Tegelcentrum Weert.
Deze avond was zeer geslaagd te noemen.
Mede door o.a. de inbreng van Huub Stevens, Bas Nijhuis, cabaretier Ger Frenken, de geweldige
bedrijfslocatie van Sanitair-& Tegelcentrum Weert, de bediening van een ieder door de selectie-
spelers van RKSVO, kan RKSVO en leden terugkijken op een prachtige historische avond.
Bestuur dankt onze selectiespelers, trainers, sponsorcommissie, overige vrijwilligers en vooral
ook Bart Henderikx, Marga Coumans, de organisatoren van deze avond.
Last but not least dank aan onze sponsoren voor hun financiële steun en Frits Scheres onze hoofd-Sponsor voor het beschikbaar stellen van de prachtige bedrijfslocatie.
 
Accommodatie.
We naderen de winterstop.
Onze vrijwilligers werken het vele bladval weg, zorgen voor het noodzakelijk onderhoud in en
rondom de accommodatie,  vochtprobleem in de kleedlokalen wordt in december m.b.v. een
professioneel bedrijf verholpen.
 
Veldonderhoud.(4).
Gesprekken met de gemeente zijn in volle gang. Offertes bij derde partijen worden opgevraagd.
De staat en onderhoud van de 4 velden is bestuur en leden al lange tijd een doorn in het oog.
Voornemen van het bestuur is om m.i.v. het nieuwe seizoen volledig grip te hebben op de
Kwaliteit en onderhoud van de 4 velden.
 
Verfraaiing bestuurskamer en kantine.
In 2015 is het DNA van RKSVO bepaald i.s.m. de KNVB.
Externe partij is bezig met ontwerpen met het doel om iets te creëren wat geplaatst kan worden
binnen de bestuurskamer, kantine van RKSVO.
Dit iets moet een blijvende herinnering zijn waar wij als RKSVO met zijn allen voor staan en blij
van worden, trots op zijn. Realisatie voorjaar 2017.
 
Kantine-commissie.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een her-organisatie van de kantinecommissie.
Bedoeling is dat de nieuwe kantinecommissie uiterlijk per 01-01-2017 opstart.
 
Jeugdcommissie.
KNVB komt volgend seizoen met een nieuw jeugdplan. Dit heeft gevolgen voor het kader, de
spelers vraagt investeringen m.b.t. aan te schaffen materialen. De KNVB en hun hoofdsponsor
ING bekijken momenteel of de clubs –financieel- tegemoet gekomen kunnen worden.
Voorjaar 2017 is er meer duidelijkheid en zal RKSVO definitieve standpunten gaan innemen,
beslissingen nemen.
 
Technische Commissie.
De Technische Commissie is momenteel in gesprek met de trainers van RKSVO. Er volgen
evaluatiegesprekken en er wordt al naar het volgende seizoen gekeken.
Duidelijk is in ieder geval reeds dat ook het volgend seizoen keeperstrainer en
keeperscoördinator Ralph van de Sanden, hoofdtrainer Paul van de Moosdijk aan RKSVO
verbonden blijven.
Nicole Greyn, verzorgster van de selectie, stopt m.i.v. het nieuwe seizoen.

Nieuws uit de bestuurskamer 09-2016

Commissie Sponsorzaken legt de laatste hand aan de “ Phicoop Plaatje Actie “ die in het laatste kwartaal van 2016 zal plaatvinden.

Vrijdag 28-10-2016 houdt RKSVO voor al haar sponsoren weer de twee-jaarlijkse sponsoravond. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en binnenkort worden de uitnodigingen hiervoor verstuurd.

Reclameborden rondom het hoofdveld, op de Zittribune, tweede veld. Het geheel ziet er weer prachtig uit. Speciaal woord van dank aan onze vutters die wederom er voor gezorgd hebben dat alles er weer prima bij ligt.

Het Bestuur is er trots op dat er zoveel draagvlak is onder de leden, Mídden en Kleinbedrijven, Agrarische bedrijven om RKSVO ook anno 2016 financieel te blijven steunen. 

Vrijdag 16-09-2016 vindt weer de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats. Dit voor alle vrijwilligers die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het seizoen 2015-2016. Bestuur hoopt de vrijwilligers wederom in grote getalen te mogen begroeten.

Met ingang van het nieuwe seizoen zal Marga Coumans de dagelijkse leiding verzorgen binnen de Activiteitencommissie. Jur Klaver en Jos Jacobs komen de Activiteitencommissie versterken. Dagelijks bestuur van RKSVO blijft eindverantwoordelijk. Bestuur van RKSVO wenst Marga, Jur en Jos veel plezier toe in hun nieuwe uitdaging. 

Donderdag 22-09-2016 vindt de jaarvergadering plaats. Bestuur roept alle leden op om te komen. Er worden belangrijke zaken met het oog op de toekomst besproken.( accommodatie, beleidsplan 2020, nieuwe visie op sponsoring, Led-verlichting / Zonnepanelen ). Voor meer info over de RKSVO activiteiten zie de website. 

Jeugdcommissie: Sander Moonen zal m.i.v. het nieuwe seizoen Jack van Horen definitief opvolgen als jeugdvoorzitter van RKSVO. Jack blijft wel als back-up aanwezig voor de jeugdcommissie in zijn algemeenheid en Sander in het bijzonder. Sander gaat ook deel uitmaken van het bestuur van RKSVO. Bestuur van RKSVO wenst Sander veel plezier toe in zijn nieuwe uitdaging. Wil Douven zal m.i.v. het nieuwe seizoen toetreden tot de jeugdcommissie. Het jeugdbestuur wenst Wil veel plezier toe. 

Het bestuur van RKSVO is ontevreden en bezorgd over de kwaliteit van de grasvelden (4 stuks). Toekomstig Accommodatiebeleid van de gemeente Nederweert, veldonderhoud heeft de aandacht van het bestuur van RKSVO. 

Bestuur van RKSVO legt graag verantwoording af voor haar gebezigde –financiële- beleid. Op donderdag 22-09-2016 is de jaarvergadering, waarin een toelichting op de financiën zal plaats vinden. 

Kantine Commissie: Jan en May Huijerjans maken m.i.v. het nieuwe seizoen weer deel uit van het kantinepersoneel. Henk van Laer en Marion Bongaerts komen de kantine-gelederen ook verder versterken.

Nieuws uit de bestuurskamer 05-2016

Commissie jeugdzaken.
We kijken terug op een geslaagd E-F Kamp.
Bijna 100 kinderen hadden 2 dagen veel plezier op onze accommodatie. 
Jeugdleiders, ouders, sponsoren, vrijwilligers, allen hartelijk dank voor jullie inzet, bijdrage !!!!
Jeugdelftallen 2016-2017.
Zoals het er nu uitziet zullen we volgend seizoen met 17 jeugdelftallen aan de competitie beginnen.

Activiteitencommissie.
De seizoensafsluiting, de familiedag waren beiden goed bezocht.
De Doospelse Derby  is 03-06-2016 en het Fortutas Volleybaltournooi is een dagje later. ( zie de website van RKSVO, rubriek activiteiten ). 

Technische Commissie.

Er is een vacature voor assistent-scheidsrechter bij RKSVO 1.
Zoals het er nu naar uitziet zullen we volgend seizoen starten met 8 heren senioren teams en 1 dames team.
Scheidsrechters.
De scheidsrechterscommissie o.l.v. Leon de Graef en Stefan Kanters inventariseren momenteel hoe we in de toekomst onverminderd kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerde scheidsrechters.
Heeft u interesse om scheidsrechter te worden, neem contact op met Leon of Stefan.    

Commissie facilitair.

Binnenkort wordt weer alle kleding van de leiders ingezameld, gecontroleerd. Data en tijdstippen zijn reeds gecommuniceerd naar de betrokkenen.
Hierna worden de nodige zaken weer bijbesteld, aangevuld.

Commissie Financien.

Mei is traditioneel een belangrijke maand voor RKSVO.
In deze maand zijn er veel activiteiten die positief bijdragen aan de financiele positie van RKSVO.

Commissie Accommodatie.

Onze vrijwilligers zijn weer goed bezig om waar nodig onze accommodatie te prepareren voor het nieuwe seizoen.
De gemeente is momenteel ook bezig met het groot onderhoud van de voetbalvelden.

Nieuws uit de bestuurskamer 03-2016

Reparatie klok.
De grote klok, op de reclamezuil nabij de kleine ingang, is weer gerepareerd. RKSVO is weer bij de tijd met dank aan Jan en Hans Brinkmans.

Vacature Activiteitencommissie.
Francé Vervoordeldonk heeft aangegeven na dit seizoen te willen stoppen als voorzitster van de Activiteitencommissie.
Het bestuur bedankt Francé voor haar getoonde inzet.
Geïnteresseerden voor deze vacature kunnen zich melden bij Johan de Bruin of Jack van Horen.

Nieuwe website RKSVO.
Op dit moment wordt er door de werkgroep een laatste hand gelegd aan de invulling van de nieuwe website van RKSVO.

Scheidsrechters nu en in de toekomst.
De KNVB levert steeds minder scheidsrechters voor –competitie- wedstrijden.
Dit betekent dat ook RKSVO steeds meer een beroep moet doen op de eigen vriiwilligers, leden, aanwezige scheidsrechters.
Donderdag 17-03-2016 vindt een bijeenkomst plaats o.l.v. scheidsrechter- coördinator  Jac  Dings. Hierna wordt bekeken wat RKSVO moet en kan doen voor de bestaande scheidsrechters, hoe we voldoende aanbod en kwaliteit van de eigen scheidsrechters voor de toekomst kunnen borgen.
Geïnteresseerden en voor nadere informatie kunnen contact opnemen met Johan de Bruin.

Led verlichting parkeerplaats.
De verlichting op de grote parkeerplaats is vervangen door led verlichting.

Energiekosten, Verlichtingskosten (led verlichting)
Externe bedrijven zijn inmiddels ingeschakeld om de diverse mogelijkheden te bezien. Doelstelling van RKSVO is om de bestaande kwaliteit minimaal op gelijkwaardig niveau te houden en de kosten te reduceren. Momenteel wordt de noodverlichting van de accommodatie gecontroleerd en waar nodig aangepast of vervangen.
Geïnteresseerden en voor meer informatie, neem contact op met Antoine Hekers.

Sponsorcommissie, Communicatie en PR.
Wederom is de sponsorcommissie er in geslaagd enkele nieuwe sponsoren aan RKSVO te binden. Ook is men er in geslaagd om aflopende contracten met trouwe sponsoren te verlengen, continueren. Sponsoren die hebben aangegeven hun sponsoring m.i.v. het nieuwe seizoen te beëindigen zullen we op een passende wijze bedanken voor hun financiële steun gedurende veelal een reeks van jaren. Het bestuur wenst al haar sponsoren te bedanken voor de financiële-steun die men krijgt van de plaatselijke, regionale ondernemers, ook in deze turbulente tijden.
Geïnteresseerden en voor meer informatie, neem contact op met Angelique Hekers.

Reserve tenue RKSVO 1.
Op Paasmaandag wordt het nieuwe reserve tenue van RKSVO 1 gedragen tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Cranendonck 1.

Belangrijke data.

Enkele data om rekening mee te houden:
16-05-2016 : Laatste wedstrijddag (seizoensafsluiting).
21-05-2016 en 22-05-2016 : E en F Kamp op Sportpark de Houwakker.
28-05-2016 : Familiedag RKSVO.
03-06-2016 : d’ Oospelse Derby.
04-06-2016 : Fortutas Volleybaltournooi op Sportpark de Houwakker.

Nieuws uit de bestuurskamer 02-2016

Jeugdzaken
Sander Moonen is bereid gevonden, op een nog samen te bepalen tijdstip, om de huidige voorzitter jeugdzaken Jack van Horen op te volgen als voorzitter jeugdzaken RKSVO.
Momenteel wordt Sander ingewerkt. Sander speelt zelf in RKSVO 4 en hij is al enige tijd actief in de jeugdcommissie van RKSVO. 
Het bestuur wenst Sander veel succes en plezier toe met de nieuwe uitdaging. 
 
Alcoholbeleid m.b.t. de A- en de B-jeugd.
Uitgangspunt zijn de wettelijke regels. RKSVO moet zich hieraan houden. Dus géén alcohol onder de 18 jaar, in de kantine en in de kleedaccommodatie. Vlaai en overige traktaties mogen wel genuttigd worden in de kleedlokalen mits de leider(s) bij het team aanwezig blijft, en dat alles erna netjes opgeruimd wordt.
 
Beleidsplan 2015 – 2020.
Hieraan wordt op dit moment de laatste hand gelegd. De realisatie hiervan staat gepland voor de zomerstop.
 
Accommodatie.
RKSVO oriënteert zich momenteel op de mogelijkheid van een kunstgrasveldje. Het eerste oriënterend gesprek heeft vrijdag 19-2-2016 plaatsgevonden. Na een gedegen onderzoek bepaalt het bestuur of dit voor RKSVO een haalbare kaart is.
De vrijwilligers (lees: de vutters) zijn i.o.m. de gemeente bezig met het snoeien van de struiken langs de trainingsvelden (veld 3+4).   

Kantine Commissie.
Er vinden momenteel de laatste kennismakingsgesprekken plaats met het kantinepersoneel en de dames van de poetsploeg. 
 
Commissie Facilitair.
Het uitgangspunt van RKSVO is dat alle (jeugd-) leiders er op de wedstrijddag representatief bij moeten lopen. Dat wil zeggen, netjes gekleed in passend clubtenue.
 
Activiteitencommissie.
Er worden enkele nieuwe actieve mensen benaderd om de huidige AC te gaan versterken. 
Ook worden er momenteel nog enkele nieuwe activiteiten gezocht voor RKSVO.
 
Sponsorcommissie.
Ook hier worden enkele nieuwe mensen benaderd ter aanvulling van de huidige sponsorcommissieleden. 
Wederom is de sponsorcommissie erin geslaagd om een 6-tal nieuwe bedrijven te enthousiasmeren voor RKSVO.

Volg ons op Facebook