Nieuws uit de bestuurskamer 08-2019

R.K.S.V.O. Samen Sterker. Samen komen tot oplossingen.

Wij zien samenwerking nog altijd als beste middel om vooraf gestelde doelen te bereiken.

Door onze energie te delen en mensen en ideeën bij elkaar te brengen, dragen wij allemaal bij aan een degelijke en sterke plaatselijke voetbalclub.

Samen sterker dus…

Waar zouden wij zijn als Ospelnaren zonder verenigingen in Ospel in zijn algemeenheid, zonder de plaatselijke voetbalclub RKSVO in het bijzonder.

RKSVO vormt mede het grootste sociale netwerk van Ospel. Een plek waar we elkaar ontmoeten,
samen ontspannen.

Ook RKSVO zet op dit moment alle zeilen bij…

Om het hart van RKSVO ook in de toekomst te laten kloppen hebben we o.a. ook mensen nodig die ervaring hebben met het runnen van een bedrijf en die als ondernemers denken of zelf een bedrijf runnen. Cijfers kunnen interpreteren, toekomstvisies kunnen ontwikkelen en in overleg gaan met Business Partners als bankiers, accountancy, overheden waaronder gemeentes, zusterverenigingen, KNVB , bedrijfsleven of andere partijen.

Mensen die met nieuwe inzichten komen, inspireren en de RKSVO bestuursleden kunnen introduceren in nieuwe netwerken. Het Huidige bestuur kijkt met spoed uit naar nieuwe actieve collega’s. Dit mede door het naderende vertrek van enkele bestuursleden per 1-1-2020.

Het verschil maken doen we niet alleen. Hier hebben we onze dorpsgenoten, leden, sponsoren, stakeholders bij nodig.

Is uw interesse gewekt ?

Neem dan contact op met interim voorzitter Antoine Hekers of vice voorzitter Jack van Horen. ( 06-53470980 / 06-39557050 ).

Graag maken we kennis met u en geven antwoord op uw vragen.

Volg ons op Facebook