Nieuws uit de bestuurskamer

November 2020

 • Covid-19 zorgt voor een leegte op sportpark de Houwakker. De wedstrijden in competitieverband liggen stil en tevens zijn er op de accommodatie ook diverse beperkingen. Wij als bestuur zijn verheugd dat we binnen alle beperkingen evengoed trainingen/wedstrijden op clubverband kunnen aanbieden. We vinden het belangrijk om dit aanbod te blijven bieden en hopelijk kunnen we ergens in 2021 de competities hervatten. Voor nu complimenteren wij de wijze waarop hiermee omgegaan wordt door alle vrijwilligers en leden. Houdt dit vol..
 • Bestuur heeft besloten dat er een nieuwe bladblazer op accu zal worden aangeschaft. Deze is voor onze 'vutters'  makkelijk hanteerbaar en in het kader van duurzaamheid; milieuvriendelijker.
 • Op 23 nov 2020 staat er weer een nieuwe bijeenkomst met de spelersraad gepland. Het bestuur is van mening dat er  maatstaven ontwikkeld moeten worden mbt. sancties tijdens incidenten. Hiervoor wordt een kader ontwikkeld in samenspraak met de spelersraad om een evenwichtig en gedegen besluit te nemen in de toekomst en hierin ook transparant te zijn.
 • Voetvolley toernooi gaat door! Er wordt nog gekeken naar een datum ect. maar hopelijk kan dit event in het voorjaar van 2021 plaats gaan vinden.
 • Jubilarissen; Ook dit jaar hebben we weer diverse jubilarissen binnen RKSVO. Ivm Corona zal de invulling wellicht aangepast worden. Maar de jubilarissen worden evengoed dit jaar nog benaderd.
 • Sander Moonen heeft aangegeven op zoek te gaan naar een opvolger mbt. de functie als Jeugdvoorzitter. Vrijwilligers die zich hiervoor beschikbaar willen stellen, mogen zich bij Sander melden; Jeugdvoorzitter@rksvo.nl

________________

Oktober 2020

 • Op de eerste bestuursvergadering na de jaarvergadering, is het nieuwe dagelijks bestuur gevormd. De openstaande vacatures zijn via een unanieme stemming gevuld;
  • Hans van den Boom – Voorzitter
  • Sergio Tramontin – Secretaris
  • Patrick de Wit – Vice-Voorzitter
  • Voor het penningmeesterschap staat er nog een vacature open.

 • Raad van Advies; Deze commissie is een ‘klankbord’ voor het zittende bestuur om te raadplegen bij tal van vraagstukken. Deze commissie bestaat uit; Jos de Bruin, Antoine Hekers, Johan de Bruin en Jack van Horen.

 • Voorstel is om de veld en kleedlokalenindeling te koppelen aan het programma Sportlink. Zo kan deze op afstand gevuld worden en is deze altijd actueel. Dit voorstel wordt aangenomen om te gaan realiseren. Hoe dit in beeld wordt gebracht, wordt nog vervolgd…..

 • Er is een spelersraad opgericht binnen RKSVO. Van ieder seniorenteam is er een afgevaardigden. Deze spelersraad komt een aantal keer per jaar samen. Er worden dan tal van zaken besproken om ook draagvlak te creëren binnen de vereniging.

 • Er is door de leden een voorstel gedaan om te kijken of het mogelijk is om een voetvolleytoernooi te organiseren ergens dit seizoen. De inschrijvingsgelden zouden dan ten goede komen aan het jeugdkamp. Dit vinden wij een top initiatief!  Wordt vervolgd…. 
Volg ons op Facebook