Naamsvermelding bij ingang

  • accommodatiesponsor: Sanitair & Tegelcentrum Weert
  • kantinesponsor: Sanitair & Tegelcentrum Weert
  • tribunesponsor: Familie Meijsen
  • bestuurskamer: Hendrix-van den Boogaert Holding
  • kleedlokalen en diverse andere ruimtes in onze nieuwe accommodatie.
  • Er zijn nog enkele mogelijkheden voor sponsoring.
Volg ons op Facebook