Oprichting R.K.S.V.O.

De Gymclub (1948)

Nol van der Geld, daar draaide het in het begin allemaal om. De officiële oprichtingsdatum wordt 1 maart 1948 genoemd. Vanuit gymclub R.K.S.V.O. werd de voetbalclub opgericht. Aangespoord door Pierre van Thuyl en Sjra Goevaerts werden er enkele uit de kluiten gewassen Ospelse jongens opgetrommeld en er werd een voetbalclub opgericht. Nol van der Geld was zelf geen echte voetballer, echter wel een sportman in hart en nieren. Nol kwam zelf niet uit Ospel, maar had als voogdijkind op de Stokershorst gewoond. Hij was een sterk verenigingsgezind man en probeerde iedereen warm te maken voor deze sport en dat lukte hem wonderwel.

Meule Tien helpt R.K.S.V.O.

Op 18 Augustus 1950 werd het terrein bij Meule Tien geopend. Later werd de ingang nog verlegd. De ingang die eerst bij Meule tien was, verhuisde naar Meester Vroeme. Er werd echter nog altijd gesproken over het veld bij "Meule Tien".

Het is dus niet verwonderlijk dat hij ook bij het zaakje betrokken werd. Dit veld werd de dag voor de wedstrijd gemaaid met de maaimachine waar eigenlijk het koren mee gemaaid diende te worden. Het paard werd werd door de messenbalk gespannen en er kon gemaaid worden. Dit paard had door de week frank en vrij op het veld gegraasd en het deed dus ook daar haar behoefte. De vijgen werden die dag dan ook zo goed en zo kwaad als het kon van het veld verwijderd. Het gras was dan wel gemaaid maar echt kort kon het nog niet genoemd worden. Het stond nog altijd zo'n 5 cm hoog. Er kon dus in ieder geval gevoetbald worden.

R.K.S.V.O.moest op zoek naar nieuwe voorzitter (1953)

Na het vertrek van Nol van der Geld zat de club dus om een nieuwe voorzitter verlegen. Het inmiddels uit drie seniorenelftallen bestaand R.K.S.V.O. kon immers zonder iemand aan het roer niet bestuurd worden. Joep, Hein en Pierre van Thuyl trokken de stoute schoenen aan en stapten naar hun broer Frits. Deze man had echter nog nooit meer dan een halve wedstrijd gevoetbald met de Limco (zijn werkgever) en dat was hem nog niet zo goed afgegaan ook. Frits wou zijn broers echter niet met lege handen naar huis sturen. Hij meldde hen dat hij hier toch wel heil in zag, al ging het dan niet helemaal van harte.

We schrijven inmiddels 1953 en Frits werd dus officieel voorzitter van R.K.S.V.O. Hij nam het roer eigenlijk over van Horus Bertus (Joosten) die na het vertrek van Nol van der Geld als vervanger werd aangewezen en in die tijd de vergadering leidde. Bertus is dan in wezen ook voorzitter van de club geweest, al was het dan maar heel kort. Bertus had het namelijk ontzettend druk met zijn eigen transportbedrijf.

Volg ons op Facebook