Vertrouwenscommissie

Binnen verenigingen, dus ook bij RKSVO kunnen handelingen, gedragingen en/of uitlatingen die binnen of in samenhang met de activiteiten plaatsvinden die voor degene op wie ze zijn gericht als ongewenst, eenzijdig en/of dwangmatige seksueel getinte aandacht worden aangemerkt (b.v. voortdurende op- en aanmerkingen, pesten, grappen of gebaren, herhaaldelijk toenaderingspogingen en handtastelijkheden).

Derhalve heeft het bestuur een vertrouwenscommissie voor ongewenste intimiteiten aangesteld. Natuurlijk is het mogelijk voor kinderen en ouders om naar hun eigen leider of naar het bestuur/jeugdbestuur te gaan. Mocht dit gevoelig liggen, dan kunt u terecht bij de vertrouwenscommissie.

Download hier het reglement als een   PDF (37kb)

Volg ons op Facebook